Религија

О Србској религији.

Не само о прваослављу и јудео-хришћанству, већ понајвише о старој Србској религији, односно исконском србском православљу. Покушаћу да нађем што више прилога о хијерархији и уређењу у србском божјем врту, у Прави, Јави и Нави, о србским славама, песмама и обредима.

С’поштовањем

Милош Радосављевић – Џамбас

Истина ослобађа