“BLOKOVI KEOPSOVE PIRAMIDE SU IZLJEVANI I PRAVLJENI NA LICU MJESTA”

 
21.02.2011
Profesor kemije Joseph Davidovits rođen je 1935. u Francuskoj. Osnivač je Instituta za geopolimere u Francuskoj te nosilac najvišeg ordena ove zemlje Ordre National du Mérite. Davidovits je popularnost i uvažavanje stekao kada je eksperimentalnim putem dokazao da su blokovi kojima je građena Keopsova piramida ljevani, a ne sječeni u kamenolomu. Napisao je i objavio više od 130 naučnih tekstova i vlasnik je više od 50 patenata. Uoči njegovog dolaska u BiH, Davidovits je dao ekskluzivni intervju za Fenu u kojem je pojasnio šta su geopolimeri i zašto misli da je Velika piramida u Egiptu napravljena od ljevanih blokova. 

“Nauka o geopolimerima je relativno mlada nauka, ali vrlo važna za čovječanstvo. Geopolimeri su molekule koje ne dolaze iz nafte ili bilo kojeg drugog organskog spoja već su bazirane na kemijskim supstancama poput silikona, aluminijuma, kalcija, itd. Uspostavljanje nauke o geopolimerima, za koju sam zaslužan, bilo je inspirisano tragedijom kada je u požaru u jednom baru u Francuskoj nastradalo 170 mladih ljudi. Naime, oni nisu stradali od same vatre već od plastike koja je uveliko korištena pri uređivanju tog objekta. Za mene kao naučnika to je bilo neprihvatljivo i želio sam da nađem materijal koji neće tako reagirati i škoditi ljudima”, kazao je Davidovits u razgovoru za Fenu. 

Nauka o geopolimerima vrlo brzo je našla široku primjenu te je Davidovits uskoro osnovao čuveni Institut za geopolimere sa sjedištem u Francuskoj. 

Uporedo s osnivanjem Instituta, Davidovits je predano radio na “kopiranju prirodnih materijala”, odnosno, stvaranju spojeva koji su identični onima koje nalazimo u prirodi. Tada je, uz pomoć suradnika, uspio replicirati blok potpuno identičan onom s Velike piramide u Gizi. Shvatio je, tvrdi, da je znanje do kojeg je došao, samo ponavljanje onoga što su drevni narodi znali davno prije nas.   
“Svoje otkriće prenio sam egipatskim kolegama na konferenciji Internacionalnog udruženja egiptologa čiji sam član i doživio velike kritike. Ipak, nauka je tu neumoljiva. Tražio sam da mi daju uzorke blokova s Velike piramide, u nekoliko navrata, i svaki put su moje zamolbe bile odbijene od zvaničnika u Egiptu”, pojasnio je Davidovits. 

Međutim, nije odustajao i uskoro je došao u posjed dva uzorka blokova s Keopsove piramide. Laboratorijska istraživanja su potvrdila da je u pravu. 

“Pažljivo smo obradili uzorke i otkrili da se oni, u dva kemijska elementa, razlikuju od blokova koji se mogu naći u kamenolomu, gdje su navodno, drevni Egipćani sjekli i obrađivali blokove za gradnju piramida. Šta više, u središtu jednog od uzoraka pronašli smo ljudsku dlaku i mnoštvo mjehurića zraka, a što neminovno ukazuje da su ovi blokovi pravljeni i izljevani na licu mjesta”, rekao je Davidovits. 

Naravno, ove tvrdnje naišle su na osudu egiptologa koji tvrde da su blokovi klesani u obližnjem kamenolomu. 

Kako bi dokazao svoju teoriju, Davidovits je, pred kamerama, izveo ekperiment u kojem su sudjelovali i suradnici Instituta za geopolimere. Napravio je, vrlo jednostavan, kalup od drveta, u koji je pomiješao sve sastojke potrebne za pravljenje bloka identičnog onom s Keopsove piramide. Sve je rađeno ručno i alatom koji je, po zvaničnoj nauci, bio dostupan u vrijeme drevnih Egipćana. 

“Rezultat su bili blokovi identični onima s Keopsove piramide. Čak su i spojevi između blokova bili identični onima u Egiptu, pojasnio je Davidovits. 

Njegovu teroriju i danas odbacuju egiptolozi, ali, istakao je Davidovits, narod u Egiptu i u ostatku arapskog svijeta, zna da je to istina. Kako? 

“Za vrijeme konferencije u Dohi gdje sam predstavio naučne dokaze o pravljenim blokovima, jedna od prisutnih naučnica ustala je i rekla da zna da je to istina jer je to zapisano u Kur’anu. Navodno, u dijelu u kojem Musa ili Mojsije razgovara s faraonom, navedeno je da je faraon pozvao svog arhitektu i zatražio da mu napravi “kulu od gline” s koje će moći vidjeti ima li na nebu Boga o kojem Mojsije priča”. Glina je, naravno, jedan od osnovnih sastojaka blokova na Keopsovoj piramidi”, pojasnio je Davidovits. 

S obzirom da u Egiptu nikada nisu građene kule, Davidovits je ubijeđen da faraon govori o gradnji piramide. 

Iako Davidovitseva teorija o gradnji piramida nikada nije do kraja zaživjela među egiptolozima, on je danas u zapadnom svijetu priznati stručnjak koji surađuje s najjačim građevinskim i kemijskim institutima u Evropi i svijetu. 

Davidovits je 2009. analizirao i nekoliko uzoraka iz Bosanske doline piramida te zaključio da je riječ o geopolimernom cementu, odnosno, vještački pravljenom betonu. U toku posjete BiH u martu mjesecu, Davidovits će prikupiti još uzoraka koje će analizirati u svom Institutu.

http://www.sarajevo-x.com/scitech/nauka/clanak/110220022 

Истина ослобађа