Плакат (95 година од пробоја Солунског фронта)

Плакат (95 година од пробоја Солунског фронта)

Плакат (95 година од пробоја Солунског фронта)

Истина ослобађа