Далимил – Чешка хроника / Dalimil – Češka hronika / Dalimil – Česka kronika / Dalimil – Czech chronik

Преузмите: Далимил – Чешка хроника (7 МБ)

 

dalimilova-kronikaДалимиловa хроникa  је  једна од најцењенијих у Чешкој,  јер је то први историјски документ, који је написан на чешком језику.

Xроника је написана 1314. године (Поглавља: I-CVI), а њен задњи део је допуна из 1326. године (Поглавља: CVII-CX).

Њен творац је болеславски каноник Dalimil Meziříčský, или (по некима) чешки бискуп Hynek Žák из Dubé, а иста нам говори о настанку чешког народа и његовог језика.

За нас је занимљив онај њен део (на самом почетку), о царству Срба и њиховој владавини у Bавилонском међуречју- Ceнap, (где је неко „помешао“ језике… и у коме је један једини језик – СРПСКИ), тј. то (поменуто) Српско царство се прострло (после пада Вавилонске куле „od az do neba“) до Рима, …а занимљив је и помен, да у тој српској земљи, постоји област која се зове – Хрватска!

Уочљиво је, да чешки хроничар, јасно и директно наглашава, да је језик (старе) Хрватске био СРПСКИ, те како су сами Чеси, добили име по неком Чеху, који је живео у поменутој Хрватској, а која је била део Србије (Српског царства).

Иначе, постоје још две старије чешке хронике (написане на латинском језику), али и оне опет спомињу да Чеси потичу од Срба, …шта више, …оне су чак и прецизније, јер директно наводе да су Чеси дошли са југа, тј. из земље оних Срба са доњег тока Дунава.

Далимиловa хроникa (између осталог) говори и о раној историји Срба, а њени се подаци (о нашој прошлости) поклапају са свим најновијим историјским, DNA, антрополошким, лингвистичким и археолошким истраживањима.

Наравно, иста није до сада преведена (на српски језик), а када буде превођена, то би требало да се изведе кроз израду фототипског издања исте, тј. тако да са једне стране стоји оргинални текст хронике (фотографија странице), а са друге превод исте странице на српски језик.

Ово (израда фототипских издања) би морао да буде стандардни (читај: званични) начин објављивања свих важних докумената за нашу националну историју (повеља, текстова, књига, и сл.).

Преузмите: Далимил – Чешка хроника (7 МБ)
Истина ослобађа