Tag Archive for живот

Тврђава / Форпост / Tvrđava / The Fortress

Краљ Драгутин / Kralj Dragutin / King Dragutin

Свети Краљ Драгутин

Краљ Драгутин - cин долине јоргована   Драгутин је био паметан, способан и доста успешан владар, али је цео живот остао у сенци одлучнијег и срчанијег млађег брата. Негде баш половином 13. века, око 1250. године, родио се први син у породици српског владара. Велика је то била радост што задеси краља Стефана Уроша И, већ зашлог ...

Разбијање митова Дарвинове теорије еволуције / Shattering the myths of Darwins Theory of Evolution / Razbijanje mitova Darvinove teorije evolucije